ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ kinh tế là công dân Việt Nam có lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có đủ các điều kiện sau đây:

1. Điều kiện văn bằng:

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh và Quản lý được dự thi

- Có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý như y, dược phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Các văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (thông tin về đăng ký công nhận văn bằng do nước ngoài cấp xem tại http://cchc.moet.gov.vn, mục Khảo thí và KĐCL)

2. Thâm niên công tác:

- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý được dự thi ngay.

- Các trường hợp khác được dự thi sau khi thi tốt nghiệp đại học và làm quản lý hai năm (kể từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày dự thi).

3. Điều kiện sức khỏe:

Có đủ sức khỏe để học tập.

 

Ghi chú: học viên cao học, hoặc nghiên cứu sinh đang học tập tại trường không thuộc diện đăng ký dự thi.