ĐĂNG KÝ DỰ THI

Học viên cao học, hoặc nghiên cứu sinh đang học tập tại trường không thuộc diện đăng ký dự thi.

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).  

2. Lý lịch khoa học (theo mẫu) dán ảnh cá nhân có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm).

3. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa .

4. Giấy ưu tiên (nếu có).

5. Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học (có công chứng).

6. Chứng chỉ bổ sung kiến thức nếu không có bằng đại học ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý.

7. Hai phong bì có dán tem ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh. Hai ảnh 4x6 chụp chân dung trong thời gian 1 năm tính đến ngày dự thi, ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh.

Thí sinh vào website: sdh.ueh.edu.vn để tải hồ sơ và ghi các thông tin cá nhân liên quan theo mẫu (Trường không trực tiếp phát hành hồ sơ). 

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: Viện Đào tạo Sau đại học từ ngày 20/02/2017 đến hết ngày 24/02/2017.

Ngày thi tuyển: 18 và 19 tháng 3 năm 2017.

Sau khi Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học của Trường phê chuẩn kết quả tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ gửi giấy báo mời thí sinh về Trường hoàn thiện hồ sơ, đối chiếu văn bằng và các giấy tờ liên quan để xác nhận trúng tuyển chính thức.

Tải hồ sơ tuyển sinh

Địa chỉ liên hệ:

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – Viện Đào tạo Sau đại học
Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08.38.295.437 – 08.38.235.277 (ext: 23).
Website: http://sdh.ueh.edu.vn