ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Chương trình thích hợp cho các đối tượng sau:

  1. Những người đang công tác hoặc dự định công tác trong lĩnh vực quản lý y tế các cấp muốn trang bị nền tảng kiến thức quản lý y tế vững chắc.
  2. Những người đang làm việc hoặc dự định làm việc cho các tổ chức phi chính phủ muốn xây dựng hệ thống kiến thức toàn diện và phương pháp phân tích các dự án về quản lý kinh tế lĩnh vực y tế ở Việt Nam.
  3. Những người đang làm việc hoặc dự định làm việc trong thị trường chăm sóc sức khỏe như các bệnh viện, cơ sở y tế, công ty dược, bảo hiểm nhân thọ...
  4. Những cá nhân muốn trở thành các nhà tư vấn độc lập, hoặc làm việc cho các tổ chức tư vấn trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe.
  5. Những cá nhân muốn trở thành nhà nghiên cứu và giảng dạy chuyên nghiệp về kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe.