ĐIỂM MẠNH CHƯƠNG TRÌNH

ĐIỂM MẠNH CHƯƠNG TRÌNH

  1. Chương trình đào tạo thạc sĩ được tài trợ bởi Quỹ Rockefeller (Hoa Kỳ) để xây dựng giáo trình bài giảng đạt chuẩn học thuật quốc tế.
  2. Đội ngũ giảng huấn là các chuyên gia đầu ngành của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Y Dược Tp.HCM Viện Pasteur TP.HCM, với tham gia hỗ trợ học thuật của các trường đại học quốc tế có cùng lĩnh vực đào tạo.
  3. Chương trình học quốc tế nhưng học phí theo chuẩn chương trình cao học trong nước.
  4. Sinh viên đạt loại giỏi các môn học toàn khóa sẽ nhận học bổng hỗ trợ để làm luận văn tốt nghiệp có hướng dẫn bởi chuyên gia nước ngoài.
  5. Dự án xây dựng Chương trình đào tạo thạc sĩ duy nhất chuyên ngành “Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe” được sự đồng ý của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo theo quyết định số 4284 QĐ –BGDĐT, ngày 11 tháng 10 năm 2012

Xem thêm:

 

 

ĐIỂM MẠNH CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình đào tạo thạc sĩ được tài trợ bởi Quỹ Rockefeller (Hoa Kỳ) để xây dựng giáo trình bài giảng đạt chuẩn học thuật quốc tế. Đội ngũ giảng huấn là các chuyên gia đầu ngành của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Y Dược Tp.HCM và Viện Pasteur TP.HCM, với tham gia hỗ trợ học thuật của các trường đại học quốc tế có cùng lĩnh vực đào tạo. Chương trình học quốc tế nhưng học phí theo ... Xem tiếp
LIÊN KẾT