BAN GIẢNG HUẤN

Đội ngũ giảng huấn là các chuyên gia đầu ngành của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM với tham gia hỗ trợ học thuật của các trường đại học quốc tế có cùng lĩnh vực đào tạo.

Đại học Kinh tế TP. HCM:

-          GS. TS. Nguyễn Đông Phong

-          GS. TS. Nguyễn Trọng Hoài

-          TS. Nguyễn Hoàng Bảo

-          TS. Trương Đăng Thụy

-          TS. Phạm Khánh Nam

-          TS. Nguyễn Hữu Dũng

-          Ths. Trương Quang Hùng

-          TS. Lưu Trọng Tuấn

-          PGS. TS. Bùi Thị Thanh

-          TS. Ngô Quang Huân

-          TS. Trần Đăng Khoa

-          TS. Trần Mai Đông

Viện Pasteur TP. HCM:

-          PGS.TS. Trần Ngọc Hữu

-          PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Hương

-          TS. BS. Cao Hữu Nghĩa

-          TS. Phạm Văn Hậu

Đại học Y dược TP. HCM: PGS. TS. BS. Nguyễn Duy Phong

Đại học Y Phạm Ngọc Thạch: Ths Cửu Quang Thành

Đại học Maastricht University: TS. Trần Duy Ân