QUYỀN LỢI

1/ Chương trình đào tạo thạc sĩ được tài trợ bởi Quỹ Rockefeller (Hoa Kỳ) để xây dựng giáo trình bài giảng đạt chuẩn học thuật quốc tế.

2/ Đội ngũ giảng dạy gỗm những giảng viên của Trường có nhiều kinh nghiệm giảng dạy sau đại học, các chuyên gia đầu ngành của Viện Pasteur TP. HCM, và các giảng viên thỉnh giảng đến từ các trường đại học quốc tế.